Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. De aanbieder (YURLS.net) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. Voor vragen en opmerkingen over de inhoud neemt u contact op met de YURLmaster van deze pagina via het contactformulier.

De aanbieder publiceert via Yurls.net teksten, afbeeldingen en andere materialen die door aanbieder en derden zijn aangeleverd. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de aanbieder, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht. Het kopiëren van materialen tussen startpagina’s is onbeperkt toegestaan.
Deze materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen zijn uitsluitend ter informatie en verstrooiing bedoeld, en aan deze materialen kunnen geen rechten worden ontleend.
De aanbieder is gerechtigd op elk moment het aanbod aan te passen of te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.


Het is niet toegestaan om met behulp van geautomatiseerde processen of software de gehele website of een substantieel deel daarvan op te vragen, of enige actie te ondernemen die het goed functioneren van Yurls.net aan kan tasten. Bij schending van deze bepaling is een onmiddellijk opeisbare en niet voor gerechtelijke matiging vatbare vergoeding van 500 euro per gebeurtenis verschuldigd, naast enige aanspraak op schadevergoeding.

© Copyright 2015 Yurls.net Nutzungsbedingungen Haftungsausschutz Kontakt
Sprache Deutsch