Privacyverklaring
Je kunt hier een gratis, persoonlijke Yurls-pagina aanmaken waarmee je jouw favorieten op het internet kunt verzamelen, ordenen en delen. De gegevens die je hier verstrekt (naam en e-mailadres) worden niet gedeeld. Het e-mailadres wordt gekoppeld aan een contactformulier waarmee bezoekers contact met je kunnen opnemen als je besluit je pagina openbaar te maken. Het e-mailadres is niet zichtbaar voor bezoekers, behalve als je die instelling wijzigt. Het e-mailadres kan tevens worden gebruikt door Yurls om indien nodig contact met je op te nemen. Ook is het mogelijk dat je een nieuwsbrief ontvangt. Voor deze mailing kun je je afmelden via een link in de nieuwsbrief. Via jouw beheer kun je eenvoudig het Yurls account opheffen. Hiermee worden je gegevens verwijderd.